Logo Dulux

Identyfikacja marki Dulux, to złożony system wielu elementów, na który składają się m.in. różne wersje logo Dulux, kolory, kroje pisma oraz zasady komponowania projektów. Poniżej dostępne są do pobrania warianty logo Dulux, z których każdy należy stosować wg przedstawionych w opisach zasad.

Logo Dulux – wariant podstawowy (preferowany)

Przepraszamy, nie udało się znaleźć żadnych postów. Spróbuj wpisać inną frazę.

Podstawowy wariant logo Dulux do wykorzystania w typowych zastosowaniach.

Ten wariant logo występuje w dwóch odmianach:

  • standardowej (docelowa szerokość logo: powyżej 50 mm)
  • uproszczonej (docelowa szerokość logo: 17–50 mm)
Uwaga – odmiany logo różnią się od siebie ilością detali, w związku z tym należy zawsze korzystać z odpowiedniej odmiany w zależności od wielkości reprodukcji logo.

 

Minimalna docelowa szerokość logo w druku to 17 mm.

Pliki zostały przygotowane z uwzględnieniem obszaru izolacji logo. Obszar roboczy pliku zawierającego logo jest powiększony w stosunku do logo o odpowiedniej szerokości margines. Ten margines musi zawsze zostać zachowany. Należy pozostawić to miejsce wolnym od jakichkolwiek elementów graficznych, jednocześnie wyznacza on minimalną odległość logo od krawędzi nośnika.

Logo Dulux – wariant na granatowe tło

Przepraszamy, nie udało się znaleźć żadnych postów. Spróbuj wpisać inną frazę.

Ten wariant logo Dulux należy wykorzystywać jedynie w szczególnych przypadkach:

  • logo umieszczone na jednolitym tle w kolorze Dulux Blue* (sam plik z logo nie zawiera tła)
  • cały projekt dotyczy wyłącznie marki Dulux

Ten wariant logo występuje w dwóch odmianach:

  • standardowej (docelowa szerokość logo: powyżej 50 mm)
  • uproszczonej (docelowa szerokość logo: 17–50 mm)
Uwaga – odmiany logo różnią się od siebie ilością detali, w związku z tym należy zawsze korzystać z odpowiedniej odmiany w zależności od wielkości reprodukcji logo.

 

Minimalna docelowa szerokość logo w druku to 17 mm.

Podobnie jak w przypadku wariantu podstawowego należy umieszczać logo na projekcie zawsze z uwzględnieniem minimalnego obszaru izolacji (obszar roboczy pliku).

*kolor Dulux Blue: CMYK: 10/80/0/45; RGB: 1/33/105; HTML: #012169; PANTONE 280 C/U

Logo Dulux – warianty jednokolorowe

Przepraszamy, nie udało się znaleźć żadnych postów. Spróbuj wpisać inną frazę.

Te warianty logo Dulux należy wykorzystywać jedynie w szczególnych przypadkach:

  • brak możliwości zastosowania logo pełnokolorowego ze względu na ograniczenia techniczne
  • reprodukcja w bardzo małym rozmiarze – brak możliwości zastosowania logo w minimalnym wymiarze 17 mm szerokości

Logo jednokolorowe występuje w dwóch odmianach:

  • na jednolitym tle
  • z ramką

Należy zawsze stosować te warianty logo w kolorze białym lub Dulux Blue*.

UWAGA: należy unikać stosowania wariantów jednokolorowych i tam, gdzie to tylko możliwe należy stosować wariant podstawowy logo.

Podobnie jak w przypadku wariantu podstawowego należy umieszczać logo na projekcie zawsze z uwzględnieniem minimalnego obszaru izolacji (obszar roboczy pliku).

*kolor Dulux Blue: CMYK: 10/80/0/45; RGB: 1/33/105; HTML: #012169; PANTONE 280 C/U